Szeretetszolgálat

AZ ALAPÍTÁS

 

25 éves a Baptista Szeretetszolgálat – „Hittel és szakértelemmel”

A Baptista Szeretetszolgálatot a Magyarországi Baptista Egyház alapította 1996-ban Szenczy Sándor lelkipásztor kezdeményezésére, mottója „Hittel és szakértelemmel”, célja pedig, hogy Jézus Krisztus szeretetparancsa alapján segítsen a rászorulókon hazánkban és külföldön.

Az elmúlt 25 évben a magyar alapítású szervezet segélyezési, szociális, oktatási és fejlesztési programokat hajtott végre Magyarországon, a határon túli magyarok között, valamint a világ 63 országában, emberek millióinak nyújtva segítséget.

A magyar baptisták a világon élő 110 millió baptista közösségébe tartoznak. A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat szervezetileg a Baptista Világszövetség tagjai, emellett kiváló kapcsolatot ápolnak az önálló Déli Baptista Szövetséggel és a Billy Graham Társasággal is. Dr. Szilágyi Béla 2002. óta a Baptista Világsegély végrehajtó bizottságának tagja.

A baptista Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke jelen volt a segélyszervezet alapításánál, 2018. január 6-án pedig levelet írt a Magyar Népnek és a Baptista Szeretetszolgálatnak, megemlékezve a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulójáról, valamint méltatva a Szeretetszolgálat kiterjedt közoktatási munkáját. Bill Clinton elnök gratuláló levélben köszönte meg a Baptista Szeretetszolgálat magyar adományokból is végzett haiti munkáját. A magyar segélyszervezet George H. W. Bush és George W. Bush elnökök mellett, Ban Ki Mun ENSZ főtitkárral és helyettesével, sri lankai, vietnami, dél-szudáni miniszterekkel találkozva erősíthette Magyarország jó hírnevét a világban.

A Karitatív Tanács 2000. évi megalakulása óta a Tanács tagja.

HAZAI TEVÉKENYSÉG

 

Számos egyéb humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át

Jelentősebb magyarországi tevékenységek:
 • Köznevelési és szakképzési tevékenység: 14 megyében, 40 intézményben 14,022 tanuló (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképző iskola és technikum).
  A Baptista Szeretetszolgálat jelentős eredményeket ért el a hátránykompenzáció, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, a kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozása, a két tanítási nyelvű oktatás erősítése és számos sportág területén. A szakképzés területén az egyik legnagyobb egyházi fenntartó, számos ágazatban biztosítja hazánk szakember utánpótlását, emellett jelentős szerepet vállal a művészeti és sportiskolai oktatásban.
 • Szociális ellátás: 24 intézményben 57 telephelyen 23 ellátási formát biztosít 24,664 ellátott részére.
  Idősellátás (beleértve hazánk második legnagyobb idősotthonát, az intézményben 2020-ban nem volt covid halálozás), fogyatékos személyek ellátása, családok átmeneti otthona, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, hajléktalan emberek ellátása, nevelőszülői hálózat, bölcsőde, családi napközi, szociális étkeztetés.
 • Emberkereskedelem elleni küzdelem, áldozatvédelem, áldozatsegítés (az első, kifejezetten az emberkereskedelem áldozatai számára létrehozott védett ház elindítása Magyarországon). Programvezetőnknek 2019-ben Mike Pompeo külügyminiszter és Ivanka Trump a TIP Report Hero kitüntetést adományozta.
 • Árvizek, belvizek, viharkárok, vörösiszap és más katasztrófák során élet- és értékmentés, védekezés, segélyezés, helyreállítás

A Baptista Szeretetszolgálat tevékenységi köre

A Szeretetszolgálat hazánk egyik legnagyobb egyházi fenntartójaként a jószolgálati tevékenységével összhangban a szegények és rászorulók megsegítése érdekében döntött a szociális közfeladatok ellátásáról. Szolgálatunk során az úgynevezett szakmai jogszabályokban, a Szociális és a Gyermekvédelmi törvényekben felsorolt, majdnem valamennyi ellátási típust biztosítjuk intézményeinken keresztül már hosszú évek óta. A saját alapítású intézmények mellett jelentős számú, az önkormányzatoktól és más fenntartóktól (civil- és egyházi szervezetektől) átvett ellátásokkal bővült a szolgáltatási palettánk. Tevékenységünk lefedi az ország területét, egyaránt felvállalva az idős, a hajléktalan, a pszichiátriai- és szenvedélybeteg, valamint a fogyatékkal élő személyek gondozását, a gyermekek és gyermekes családok ellátását.

Nemzetközi tevékenység

 • Katasztrófák utáni életmentés és egészségügyi sürgősségi ellátás, gyors-reagálású humanitárius segélyezés
 • Tíz fegyveres konfliktus és számtalan természeti katasztrófa során humanitárius segélyezés, fejlesztés, helyreállítás, humanitárius szakemberek képzése
 • Külföldön bajba került magyar állampolgárok (beleértve az emberkereskedelem áldozatait) hazamenekítése
 • Üldözött keresztyének között végzett segítségnyújtás, támogatás, oktatás
 • Mozgásukban akadályozott és fogyatékkal élők fejlesztése egy, a világon egyedülálló magyar módszerrel nyolc országban
 • Nemzetközi oktatási missziók: iskolák, gyermekotthonok, árvaházak, felnőttképző intézmények létrehozatala és fejlesztése
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a világ 18 országában nyújt rendszeres segélyt, élelmet, humanitárius és lelki segítséget és hajt végre fejlesztési programokat.

SZOCIÁLIS MUNKA

 

ÉTELOSZTÁS

Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17-ét. A Baptista Szeretetszolgálat e döntéshez kapcsolódóan, -olykor más egyházak karitatív intézményeivel közösen is, pld. Magyar Máltai Szeretetszolgálat-, sokszáz adag meleg ételt oszt ki a rászorulóknak.

MINDEN KARÁCSONYKOR

Rászorulók támogatása, katasztrófa sújtotta személyek támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, üdültetés, menekültek támogatása, integrációja.

Minden évben megszervezi a cipősdoboz akciót.

ciposdoboz.hu

“A tehetség olyan erőforrás, olyan kincs, amelyre bátran támaszkodhatunk”